Milijoni zvezd v Omegi Kentavra

Uporabljen teleskop: GoT2

S teleskopom GoT2 sem junija nekaj noči snemal kroglasto kopico Omego Kentavra. Kroglasta kopica Omega Kentavra, ki jo poznamo tudi kot NGC 5139, je oddaljena okrog 15000 svetlobnih let. Kopica je gosto naseljena z okrog 10 milijoni zvezd, ki so veliko starejše od Sonca, in se nahajajo v prostoru s premerom 150 svetlobnih let. Gre za največjo in najsvetlejšo izmed približno 200 znanih kroglastih kopic, ki se nahajajo v haloju naše Galaksije. Večina kopic vsebuje zvezde iste starosti in sestave, enigmatična Omega Ken pa nakazuje prisotnost različnih zvezdnih populacij, ki imajo širok nabor starosti in kemičnih zastopanosti. Omega Kentavra bi lahko bila ostanek središča manjše galaksije, ki se je združila z našo Galaksijo.

Končno obdelana slika.

Opombe

Snemanje je več noči potekalo brez posebnosti.

Leave a Comment